Corona virus

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het coronavirus

Beste klanten / betrokkenen,

Gezien de gewijzigde situatie rondom het Coronavirus, hebben we de regels tijdens Keuringen / inspecties / controles / O-metingen aangescherpt in lijn met het overheidsbeleid.

De instructie van de Rijksoverheid houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm u zelf en de mensen om u heen.

  1. We doen alleen nog inspecties van woningen waar geen bewoners aanwezig zijn. Dit houd in dat als er kinderen of bewoners aanwezig zijn, dat deze tijdens de keuring / inspectie niet in de woning aanwezig mogen zijn. Een idee kan zijn dat ze even buiten gaan spelen of een rondje gaan lopen.
  2. Bij de keuring / inspecties / controles / O- metingen mag maar 1 vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig zijn. Dat kan een makelaar of de klant zelf zijn . Stem van tevoren af wie deze vertegenwoordiger is.
  3. Tijdens de inspectie zal ieder contact worden vermeden. Hij/zij houdt ook gepaste afstand, zodat het werk zonder problemen kan worden uitgevoerd.
  4. Na ontvangst van de rapportage is er altijd gelegenheid om de telefonisch vragen te stellen.
  5. Zodra er wijzigen zijn of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn als gevolg van overheidsadvies, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

Teun Fluit

info@setelkeur.nl
0611318722