Asbest

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatminiralen met een bepaalde vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord “ asbestos’’dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. Een juiste naam voor dit mineraal, omdat asbest bestand is tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Asbest is sterk en flexibel tegelijkertijd, slijtvast en thermisch, elektrisch en geluidsisolerend. Ook is het mineraal makkelijk te winnen en eenvoudig te verwerken. In vergelijking met synthetische vezels is asbest een goedkope grondstof.

AsbestDaarom is asbest dan ook op grote schaal toegepast. Het verwerken van alle asbestsoorten als grondstof in producten is in ons land sinds 1 juli 1993, via het aangescherpte Asbestbesluit in de Arbeidsomstandighedenwet, verboden.

 

Momenteel zijn er zo’n 3500 producten bekend waarin asbest is verwerkt. De eerder genoemde bijzondere eigenschappen van de grondstof asbest hebben geleid tot een groot aantal toepassingen. Asbesthoudende producten zijn grofweg in twee hoofdgroepen te verdelen, namelijk hecht-gebonden en de niet-hecht-gebonden asbestproducten. Producten waarin de vezels stevig zijn verankerd (bijvoorbeeld asbestcement) geven weinig vezels af, tenminste als het materiaal onbeschadigd is. Bij producten waarin de asbestvezels niet hecht-gebonden zijn (bijvoorbeeld spuitasbest) kunnen echter al snel asbestvezels vrijkomen.

Hierbij een opsomming van de zes meest voorkomende asbesthoudende materialen. Daarnaast wordt verduidelijkt welke asbestsoorten in de materialen verwerkt zijn en hoe hoog het asbestgehalte is en bij welk materiaal de kans op het vrijkomen van vezels groot is. M.a.w. of een product hecht of niet hecht gebonden is.

  Direct contact

  Uw naam (*)

  Uw email (*)

  Telefoon (*)

  Uw bericht

  Materiaal Asbestgehalte (m/m% ) Soort Asbest Risico dat vezels vrijkomen
  Asbestcement 10-30 wit en blauw klein
  Spuitasbest 85 wit, bruin, blauw groot
  Asbestbekleding variabel wit, bruin, blauw groot
  Asbesttextiel variabel wit, bruin, blauw groot
  Asbestbeplating 25-80 wit en bruin beide
  pakkingmateriaal variabel wit, bruin, blauw groot

  De gezondheidsrisico’s van asbest

  In ons leefmilieu bestaat een natuurlijke achtergrondconcentratie aan asbestvezels. Dit is niet zo vreemd omdat asbest een natuurlijke grondstof is, een mineraal. Deze natuurlijke achtergrondconcentratie aan asbestvezels is Nederland bijna te verwaarlozen. De kans op negatieve effecten voor de volksgezondheid en het milieu is erg klein. Het risico wordt echter groter naarmate men aan een asbest en/of asbesthoudende producten wordt blootgesteld. Deze blootstelling treed bijvoorbeeld op door het bewerken, verwerken of verwijderen van asbesthoudende producten.
  Wanneer iemand met asbest in aanraking komt, merkt hij of zij dat meestal niet. Hij of zij wordt niet acuut ziek of misselijk, en krijgt geen jeuk of uitslag. Het kan 10 jaar, maak ook 60 jaar duren voordat iemand klachten krijgt ten gevolge van blootstelling aan asbestvezels. Deze tussenliggende periode wordt de incubatietijd genoemd

  Conclusie: Asbest kan een gevaar vormen voor de volksgezondheid en het milieu.